آب اکسیژنه ( هیدروژن پراکسید) و 19 کاربرد آن

پراکسید هیدروژن معمولاً به عنوان محلول در آب در دسترس است. معمولاً غلطت های 5/1 تا 3% آن در کاهش جینجیوایتیس و پلاک نقش موثری دارا هستند و عارضه ها جانبی کمتری دارد(10و9). اکثری از بیماران میباشند که کار کشته به در اختیار گرفتن پلاک به صورت مکانیکی به طور ظریف نمی باشند و نیاز به کنترل دقیق خیس پلاک دارند. همه بیماران در آغاز مطالعه (ویزیت اول) ذیل معالجه چگالی گیری و تسطیح ریشه ها و پالیش قرار گرفتند. پس از اخــذ رضـایت نـامـه کـتبی کـه حـاوی توضیحات لازم در گزینه مطالعه بود، بیماران به طور تصادفی به دو تیم در دست گرفتن و آزمایش تقسیم شدند. و طی دو هفته به روشهای بهداشت دهن عادتی خویش ادامه دادند.در راس 2هفته اندازه گیریهای بالینی انجام شد. Winner 1991 و همکاران نشان دادند که دهان شویه peroxyl در گروهی که از peroxyl و peridex استعمال کرده بودند از مقدار رنگ و پلاک بطور قابل قبول کاست(18). پراکسید هیدروژن یک گشوده ضعیفتر از آب است، اما میتواند ترکیبات مازاد با خاصیت اسیدی آب اکسیژنه گوش قوی ساخت کند. ولی FDA هشدار می دهد که تماس پراکسید هیدروژن دارای پوست سبب ساز تحریک، سوزش و تاول می شود. حساس میباشد به یاد داشته باشید که آن را کلیدی آب ادغام کنید چون غلظت فراوان می تواند باعث سوزش شود. لذا جهت درایت از قیمت خرید پروکسیدهیدروژن حیاتی همکاران ما در واحد فروش مجموعه ایران اندک اکس در تماس باشید. دقت داشته باشید که همین ماده به شدت خورنده است و به جهت کار کردن با آن بی تردید می بایست از دستکش و عینک نگهدارنده به کار گیری نمائید. تمیز نمودن مکان های حیوانات ضروری به ذکر می باشد که بدانید در کلیه این مصارف از آب اکسیژنه خوراکی استعمال می کنیم. دهن شویه های اکسید کننده به منظور کاهش stain ناشی از مصرف کلرهگزیدین و اثر گذاری این دهن شویه بر توان کلرهگز یدین در کمتر پلاک و التهاب لثه انجام شده است. همین معمول ترین به کارگیری از آب اکسیژنه است.از آب اکسیژنه در جراحت های کوچک و بریدگی ها به جهت پاک سازی بافت مرده، توقف خونریزی و جلوگیری از عفونت، استفاده کنید.هنگام اعمال محلول بر روی باند، به از در میان بردن درد از زخم و تمیز کردن آن به طور به طور همزمان یاری می کند. آن را دارای آب اکسیژنه یک ماده سپید کننده است درست یا این که نادرست سرکه مخلوط نکنید. ادغام پراکسیدهیدروژن اساسی آب ، حشرات را کاهش می دهد.

حتما بخوانید:
شیاف مارینا دکتر آز اصل را از کجا تهیه کنیم