در فضاهایی که برای دمشِ هوای دستگاههای فن کوئل از دریچه اسلوت به کار گیری گردیده، به جهت هماهنگی و تناسب عمده در طراحیِ داخلی و معماریِ ساختمان، به جهت مدلِ روزنه فن کویل نیز از مدلِ خطیِ اسلوت استفاده می شود. در این شکل برای تامین افت فشار بیش تر، لازم است موتور بزرگ تری به جهت فن کوئل انتخاب شود. یک عدد از معایب تبارک این دسته این بود که در طراحی فضای محفظه را اشغال میکردند و ممکن است سبب ساز نا همانگی در دکوراسیون محیط میشدند ولی به عامل این‌که در دیوار یا سقف کارگذاری نمی شود تعمیر یاسرویس آن بی آلایش خیس میشود. چنانچه درب روزنه حرفه کویل وزنه ای باشد،درب دریچه رشته کویل ،زمان بسته یا این که باز بودن اتصالِ جدانشدنی ندارد و درب روزنه حرفه کویل اهمیت نشستن در نشمین گاهِ کادر روزنه فن کویل بسته و کلیدی بلند کردنِ آن باز می شود. فن کویل های زمینی احتمال دارد برای خیلی از ما یادآور خاطرات باشد زیرا در قبلی در ساختمان های مسکونی یا ساختمان های اداری از آن استعمال میشدند که در گذشته از یک پیچ سه سرعته برای در دست گرفتن آن به کارگیری میشود که دما را در دست گرفتن نمیکرد. البته در گزینه پرتاب باد، این نوع توان مدل کانالی یا فن کوئل سقفی توکار را ندارد. رشته کویل سقفی نوعی فن کویل هست که در درون سقف (یا سقف کاذب) کارگزاشتن میشود. به جهت استحکام ساختار درب و دوری از تاب خوردگیِ درب باید از هر طرف از بعد ها دربِ دریچه حرفه کویل به میزان دوسانت مازاد در حیث گرفت تا شاکله ی درب بصورت کاملا مستحکم درآید.ضخامت ورق درب دریچه رشته کویل بنا به بعد ها درب انتخاب می شود که این ضخامت دست کم از یک میل به بالا بایستی در نظر گرفته شود.با برش و خم کاریِ کناره های درب دریچه حرفه کویل بایستی نسبت به ایجاد حفره ی مشبک که از دریچه مشبک تشکیل می شود مبادرت می گردد.ابعاد این حفره بر شالوده میزانِ نیازِ دستگاه فن کویل معلوم می گردد.در واقع درب همین گونه روزنه حرفه کویل بصورت ترکیبی از ورق آلومینیومی به میزان ی ابعادِ داخلیِ قاب و یک دریچه مشبک می باشد که به نیز متصل می شود.گاهی اوقات به جهت خودداری از ورود حشرات و گردوخاک داز درون محیط رشته کویل به سمت بیرون،پشت دریچه مشبک از توری استعمال می شود که همین توری سبب ساز می شود که علاوه بر مورد ها گفته شده از دید مستقیم نسبت داخلِ محفظه جلوگیری به فعالیت آید.با دقت به وزنه ای بودنِ دربِ روزنه حرفه کویل با اتمام مراحل ساختِ فریم و درب،مراحلِ اول تولید نوبت به انجام رنگ کاری می رسد.کلیه سطح های روزنه رشته کویل مشبک وزنه ای از رنگی به محصول پودری الکتروستاتیک در کدرنگ های متنوع و قشنگ پوشش دیتا می سود و پس از پخت از کوره خارج و در بسته بندی های ضدضربه،کاور می شود. بایستی به این نکته دقت داشت که کادر روزنه پایین فن کویل از هر سو نیم سانت از ترازو حفره گزینه حیث کوچکتر در لحاظ گرفته شود تا به راحتی باطن آن فرو رود.سپس اضلاع طولی و عرضی فریم برش دیتا می‌شود و اهمیت خمکاری موقعیت فریم به همین بعدها دیتا میشود. این مدل در ادارات، بانک ها فراوان آیتم به کار گیری قرار میگیرد. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب تارنما دریچه حرفه کویل سقفی اصفهان.