تشکیل رسوبات متعدد با توجه به ماهیت رسوب قابل کنترل یا غیرکنترل می­ باشد. از کاربرد آنتی اسکالانت می توان به به کار گیری در سیستم های تصفیه آب صنعتی یا به عبارتی دستگاه RO اشاره نمود. در برخی از موردها آنتی اسکالانت هم می بایست قبل از ورود آب به فیلتر شنی صنعتی کار نهاده شود. اين كريستال های نمك به شرط اينكه به اندازه و دانسیته حجمي حتمی برسند از حالت معلق خارج ميشوند و آغاز به رسوبدهی می كنند. مولكولهای پلی اكريل حیاتی وزن مولکولی زیر (جرم مولكولي بين 100-5000) شامل چندين گروه دلیل اسيد كربوكسيليك میباشند و به طور مشترك در بسياري از آنتی اسکالانت ها گزینه استفاده قرار می گيرند. ممبران های اخیر از استات سلولز ساخته شده بودند که از لحاظ pH می بایست در دست گرفتن می شدند، همچنین پتانسیل رسوبات کلسیم کربنات را کمتر و یا این که از بین بردن می کردند. اين مواد در مرحله كريستال نمك تشكيل شده جذب و حیاتی جلوگيری از جذب بيشتر نمك فوق اشباع در سطح های كريستال، شتاب توسعه و گسترش كريستال نمك را كاهش می دهند و به این ترتیب هسته های اولیه کریستال هرگز به اندازه یا این که غلظت به اندازه به جهت ترسیب نمی ­رسند. بعضی رسوبات نظیر سولفات و سیلیکات پس از تشکیل مضاعف دشوار شستشو می شوند. برای جلوگیری از تشکیل رسوب و املاح موجود در آب بر روی ممبران از طرز های متمایز استعمال می شود. آنتی اسکالانت از گزاره مهمترین موادی است که در روند اسموز معکوس (RO) در دستگاه تصفیه آب و دستگاه آب شیرین کن به عمل میرود. درصورتیکه بخواهیم عمر ممبران بالا باشد می بایست در خرید کردن آنتی اسکالانت مرغوب برای استفاده در دستگاه تصفیه آب صنعتی اعتنا نمود. آنتی اسکالانت مواد ضد رسوبی میباشند که برای پاکسازی سیستم های تصفیه آب، جهت دوری از تشکیل رسوب ممبران های صنعتی به سیستم های آب شیرین کن RO تزریق می گردد. برای این فعالیت مثال آب مورد لحاظ را در موقعیت مشابه اصلی تصفیه خانه جهت اثر چکیده آنتی اسکالانت تست می کنیم. برای افرادی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کارگیری از آنتی اسکالانت جنسیس ، شما شاید می توانید اصلی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.