شما خریداران محترم به منظور خرید نهال بادام یلدا و همینطور دریافت لیست ارقام نهال ها و قیمت نهال ها میتوانید به نهالستان برگ سبز مراجعه نمایید و یا با شماره های… به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، لیست قیمت هنگام خرید هر کالایی انتخاب و خرید را سادهتر میکند. بی شک شنیده اید که خرید نهال گردو به اندازه خرید دلار سودآور است ، پس انتخاب صحیح هنگام خرید نهال گردو بسیار اهمیت دارد. نهال گردو فرانسوی خوشه ای پیوندی از تلافی u.c-56-,224 و قدرت رشد درخت گردو فرانسوی خوشه ای پیوندی متوسط بوده و بطور نیمه راست رشد میکند و یه رقم بسیار امید بخش تجاری محسوب می شود . درخت گردو فرانسوی خوشه ای شناسنامه دار از تلافی u.c-56-,224 و قدرت رشد درخت گردو فرانسوی خوشه ای زودبازده شناسنامه دار متوسط بوده و بطور نیمه راست رشد میکند و یه رقم بسیار امید بخش تجاری محسوب می شود .

نهال گردوی زودبازده
درخت گردو خوشه ای فرانسوی زودبازده از تلافی u.c-56-,224 و قدرت رشد درخت گردو خوشه ای فرانسوی زودبازده متوسط بوده و بطور نیمه راست رشد میکند و یه رقم بسیار امید بخش تجاری محسوب می شود . درخت گردوی فرانسوی خوشه ای پیوندی با باردهی و عملکرد بسیار زیاد و ساختار میوه بسیار بالا و درشت و پوست کاغذی عالی می باشد.مغز این رقم بسیار سفید و حتی در تابستان های خیلی گرم کیفیت سفید بودن گردو تحت تاثیر قرار نمی گیرد. همچنین در محدودیت های پیش آمده به جهت کرونا، می توانید تنها با یک تماس استعلام قیمت نهال گردو خوشه ای، کرده و سپس جهت تمایل سفارش خود را ثبت نمایید. نهال گردو درخت خوشه ای فرانسوی زودبازده ظرفیت باردهی بسیار بالا و حداقل تا ۶۰ درصد بیش از ارقام نهال گردو دیگر است. نهال گردو فرانسوی نسبتا به سرما و گرما حساس نیست اما این گونه نیست که در برابر سرمای زیادی و گرمای بیش از حد مقاومت کند.همانند دیگر نهال گردو دیگر در سرما دچار یخ زدگی می شود و در گرما نیز دچار سوختگی می گردد.

نهال گردو کی میوه می دهد از ویژگی های بارز نهال گردو فرانسوی خوشه ای شناسنامه دار زود بازده بودن (باردهی از سال اول) و باردهی در شاخه های جانبی و همچنین دیر گل بودن که باعث میشود درفصل بهار که اغلب باغات گردوی کشورمان دچار سرما زدگی میشود این رقم مقامت خوبی در برابر سرمای بهاره نشان داده است. درخت گردوی فرانسوی خوشه ای شناسنامه دار با باردهی و عملکرد بسیار زیاد و ساختار میوه بسیار بالا و درشت و پوست کاغذی عالی می باشد.مغز این رقم بسیار سفید و حتی در تابستان های خیلی گرم کیفیت سفید بودن گردو تحت تاثیر قرار نمی گیرد. نهال گردو فرانسوی خوشه ای پیوندی نیز مانند سایر میوه های مناطق معتدله ، در زمستان به مقدار سرمای معینی نیاز دارد تا خواب آن برطرف شود که به این ترتیب در بهار رشد رویشی و گلدهی نامنظم شده و به تأخیر می افتد و این موجب کاهش محصول و خشک شدن سرشاخه ها می شود.

نهال گردو چندلر در مازندران
قیمت گردو فرانسوی خوشه ای پیوندی پس بهتر است برای احتیاط این واریته که گل نر آن نیز زودتر از گل ماده باز می شود، پس بهتر است برای احتیاط این واریته که گل نر آن نیز زودتر از گل ماده باز می شود نه فقط با ارقام نهال گردو بلکه با دونتیناک توأم و همراه کاشته می شود. نهال درخت گردو فرانسوی خوشه ای پس بهتر است برای احتیاط این واریته که گل نر آن نیز زودتر از گل ماده باز می شود، پس بهتر است برای احتیاط این واریته که گل نر آن نیز زودتر از گل ماده باز می شود نه فقط با ارقام نهال گردو بلکه با دونتیناک توأم و همراه کاشته می شود.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت نهال گردو در خوی.