ارسال پالس از طرز جلیقه ایکس بادی باعث می گردد که ماهیچه‌ها تن که به هنگام ورزشهای بی آلایش تنها ۴۰ % مشغول می شوند ، در طی انجام ایکس بادی بیش از ۹۰ % زیر اثر گذاری قرار گرفته ؛ همین موضوع سبب می‌شود که انجام این ورزش در صرفا ۲ تا ۳ جلسه ۲۰ دقیقه ای در هفته ، نتیجهای معادل ۶ تا ۹ ساعت ورزش ساده را به همراه داشته باشد . جریانهای الکتریکی تعریف شده در سیستمهای ایکس بادی تنها این قابلیت و امکان را دارا‌هستند که ماهیچههای تن را پایین تأثیر قرار دهند و عضوهایی نظیر قلب در دسترس پالسهای الکتریکی قرار ندارند در عاقبت به جهت سیستم قلبی و بقیه اندامهای خیلی حساس بدن زخم و عوارضی وجود نخواهند داشت. ایکس بادی نوعی تمرین می باشد که در آن از طرز EMS مخفف واژه Electric Muscle Stimulation به معنای تحریک الکتریکی ماهیچهها به کار گیری می شود و در قریه سال های آخر کلیدی نتیجه های زیاد مهربانی در فیزیوتراپی یار بوده است. ولی آیا همین تمرین ورزشی عوارضی را هم بدنبال دارد؟ اما اصلی ورود بکس بادی یا این که به عبارتی آچار بادی عمل باز و بسته نمودن پیش ها در یک دیده بر هم زدن انجام می شوند. هنگامی تعادل ماهیچه ها پشت، شکم و یا این که کف لگن به هم میخورد منجر درد در کمر و ستون فقرات میشود. ازیک سیستم و جلیقه های الکترونیکی ویژه برای فرستادن پالسهای الکترونیکی می باشند به کارگیری خواهد شد که البته در حالا حاضر این دستگاه ها به رخ بی سیم عمل میکنند. کاربر توسط همین دفترچه می تواند تمام جزئیات ریز و درشت فرآورده را دریابد. به طور مثال تمام لوازمی که ما خریداری می کنیم در باطن بسته بندی دفترچه راهنما دارند. در گذشته انواع و اقسام آچار وجود داشت که به شکل دستی امکان استفاده را داشتند. تکانه ها توسط دستگاه ایکس بادی ایجاد می شوند و از طریق الکترود ایکس بادی به سطح پوست و آن گاه عضله‌ها میرسند. از طرفی همین جور فرآورده برای تعمیر و جلوبندی اتومبیل سنگین مورد ای مضاعف خوب به حساب می آید. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها بسیار بخش اعظم در گزینه EMS Iran لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.