سازمان جهاني بهداشت در سال 1994 ، استئوپني Osteopenia را به صورت کاهش تراکم استخوان بين 2/5-1 انحراف معيار، کمتر از متوسط حداکثر تراکم استخواني در افراد جوان جامعه و استئوپروز Osteopenia را به صورت کاهش تراکم استخوان به 2/5 انحراف معيار کمتر از متوسط حداکثر تراکم استخواني در افراد جوان جامعه تعريف کرد.استئوپروز شديد (Osteopenia Severe) به نوعي از پوکي استخوان گفته مي­شود که علاوه بر معيار بالا همراه با يک شکستگي پاتولوژيک باشد. هزينه ناشي از شکستگي هاي پوکي استخوان در انگلستان با جمعيت حدود 60 ميليون نفر، بالغ بر 7/1 ميليارد پوند و در ايالات متحده آمريکا ، با جمعيتي بيش از 240ميليون نفر، بيش از 14 ميليارد دلار است.

تراکم استخوان در کرج
اسکن DEXA از یک اشعه ایکس بسیار ضعیف، که معادل حدود یک دهم از استاندارد X-ray برای قفسه سینه است. این روش که به صورت غیرتهاجمی بوده و بدون درد است، از اشعه ایکس برای سنجش تراکم استخوان استفاده می کند و دقیق ترین و پرکاربردترین روش تراکم سنجی استخوان است. عواملي که خطر سقوط را افزايش مي­دهند، عواملي هستند که منجر به افزايش خطر شکستگي پاتولوژيک ميشوند و عبارتند از : کاهش قدرت عضلاني فرد ( در اين حالت فرد نمي­تواند بدون کمک ديگران از صندلي بر خيزد ) ، اختلالات تعادلي و توده کم بدن ، همچنين کاهش قدرت ديد، خطر سقوط را افزايش ميدهد .

تراکم استخوان چگونه انجام میشود
موارد توصيه آزمون سنجش تراکم استخوان ، در مورد بيماري پوکي استخوان معمولا غربالگري در افراد فاقد عامل خطر جايگاهي ندارد و اين آزمون فقط در مواردي توصيه مي­شود که طبق جدول 2 ، فرد يک عامل خطر اصلي (major) يا 2عامل خطر فرعي (Minor ) را داشته باشد. ميزان مرگ و مير ناشي از شکستگي لگن ( سر استخوان ران ) در سال اول بعد از شکستگي، در افراد مسن به حدود 20% ميرسد و نيمي از اين افراد در باقيمانده عمر خويش دچار درجاتي از ناتواني خواهند بود. ميزان مرگ و مير ناشي از شکستگي لگن ( سر استخوان ران ) در سال اول بعد از شکستگي، در افراد مسن ، به حدود 20% ميرسد و نيمي از اين افراد در باقيمانده عمر خويش دچار درجاتي از ناتواني خواهند بود.

تراکم استخوان نرمال در سال ۱۹۹۴ سازمان بهداشت جهانی(WHO) اطلاعات سراسر دنیا در رابطه با سنجش تراکم استخوان و ریسک شکستگی را در خانمهای یائسه مورد مطالعه قرار داد. شک به بارداري ، مصرف راديو ايزوتوپ در 2-3 روز قبل از انجام آزمون و انجام گرافي با ماده حاجب در طي 4-5 روز قبل، که در تفسير نتايج اسکن تداخل مي­کنند. انجام اين آزمون بطور استاندارد، در دو منطقه کمر و لگن کافي است و انجام آن در مناطق ديگر يعني مچ دست يا کل بدن موارد توصيه بسيار محدودي دارد و فقط در شرايط خاص صورت ميگيرد. اینکه بدن شما به چه مقدار کلسیم نیاز دارد بسته به سن شما و دیگر عوامل متغیر است. افزايش خطر از 1/5 برابر تا 9/5 برابر ، بسته به سن فرد تعداد شکستگي­هاي قبلي و محل تراکم استخوان در کرج شکستگي متفاوت است.