پس از خروج از نازل جریان آب به شکل منظم بر روی سطوح پکینگ مدیا (Packing Media) همپوشانی می شود. 2. پاشش آب منظم و تولید فضای خالی بسیار قلیل (Void Space) بر بر روی سطح ها خنک کننده یا پکینگ برج خنک کن. برج خنک کننده جریان مکانیکی خویش به دو گونه جریان القایی و جریان تحمیلی تقسیم می گردند. برج خنک کننده مخروطی، گرد و یا این که مدور جریان مخالف مهم یک سیستم پاشش آب چرخشی و زیر فشار می باشد. مدور: یا به عبارتی استوانهای یا مخروطی، در برجهای چیلر گزینه به کار گیری قرار میگیرد. از طرف دیگر، هوا از بخش لوور یا این که کرکرههای ورودی هوا (Louver) به درون برج خنک کننده مکعبی مکش می شود. 6. سیستم توزیع آب در این برج خنک کننده بیشترمی باشد بدین ترتیب ارتفاع قدمت بیشتری دارند. از این رو پوشش های اساس سیمانی کارایی بهتری از خویش نشان خواهند اعطا کرد و به تبع استمرار بیشتری خواهند داشت. 4. دارای عرض بیشتری نسبت به نوع جریان متقاطع دارند. 5. نسبت به جور جریان مخالف میزان رسوب پذیری و گرفتگی بالاتری دارند. 7. اشغال فضای سطحی کاهش نسبت به گونه مخروطی و جریان متقاطع. به همین برهان به این دستگاه ساخته شده در درون کشور جریان متقاطع ابارایی هم گفته می شود . بخاطر همین موضوع به همین دسته سیستم سردکننده کولینگ تاور مرطوب یا این که تر هم گفته میشود. دسته مکعبی حساس سیستم پاشش آب ثابت و سیستم هوادهی مکش القایی می باشد. 5. سیستم توزیع آب حیاتی نظم بهتر در سرانجام سطح های پکینگ بهتر و اکثر تر می شوند. سطح های خنک کاری بویژه در برجهای مدار باز افزایش راندمان برج خنک کننده پکینگ میباشد. همین تیم دارای سال ها تجربه در حوزه تعمیرات انواع چیلرها و تجهیزات تهویه مطبوع به فعالیت کامل در انجام خدمات زمان ای در سرویس شما دوستان خوب میباشد. اگر خودتان تخصص کافی دراین زمینه ندارید، لطفاً دارای کارشناسان مجرب تماس بگیرید. در این جریان تماسی اهمیت بازخورد آب و هوا گرمای آب از دو طرز به هوا انتقال مییابد. گرمای تولیدی هم نشانهی مقدار انرژی می باشد که در بخش کندانسور به آب انتقال مییابد. 1. هزینه بهره برداری از همین برج ها زیر می باشد و علت آن هم به کمبود هد پمپ می باشد. برای کسانی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استفاده از برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی ، شما شاید می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.