یک جور آن به شکل بسته و به طریق سپتوستومی و والووتومی دریچه از شیوه ورید فمورال و در کت لب انجام می شود. در بسیاری از مواقع با ورود سیلاب به مخازن سدها، جریانهای گل آلود در کف مخزن ایجاد میشوند. توجه داشته باشید که درصورتیکه محل ورود کتتر روی رانتان باشد، نمی توانید به جهت چندین ساعت پایتان را خم کنید. در صورتی که نارسایی و افتادگی دریچه میترال شدید باشد و امکان جراحی وجود نداشته باشد ممکن هست دکتر معالج روش کاهش تهاجمی به نام درمان ترانس کاتتر را پیشنهاد کند. همین تست برای تایید تشخیص تنگی دریچه میترال کاربرد متعددی دارد. درمان درگیری دریچه به شکل مداخله ای می باشد و در صورت شدید شدن تنگی و کمتر قابل توجه سطح روزنه که توسط اکوکاردیوگرافی ترازو گیری می شود.، بیمار کاندید مداخلات می شود. این طریق در همه ی بیماران قابل انجام نمی باشد و به میزان نارسایی دریچه ملازم دارای تنگی، مقدار کلسیفیکاسیون و چسبندگی روزنه بستگی دارد. در این روند ی درمانی که حیاتی اسم بالون والووپلاستی شناخته می شود، پزشک یک کاتتر را به ملازم بالن بر بر روی شریان تن در دست یا کشاله ران قرار می دهد و آن را به سمت روزنه آئورت حرکت می دهد. در گزینه تاثیرات الکل بر قلبتان اهمیت پزشکتان مشورت نمایید. خوشبختانه، این عفونت به خوبی کشف آنتی بیوتیک ها در سال 1950 مثل گذشته شایع نمی باشد و اشخاص دچار به آن نیز اغلب قبل از صورت گیری تب روماتیسمی معالجه می شوند. عفونت هایی مثل اندوکاردیت یا این که تب روماتیسمی. تب روماتیسمی شایع ترین علت تنگی روزنه میترال می باشد و می تواند منجر شود که لتهای روزنه قطور شوند یا این که بهم بچسبند (دریچه میترال، دو لت دارد) . درصورتیکه علائمی را در خویش دیده اید که نشان دهنده نارسایی روزنه میترال یا اختلال دیگری در قلب شما است، سریعاً به متخصص قلب عالی مراجعه کنید. اکوکاردیوگرافی: این شیوه تصویر کلاسیک چوب هاکی و ظاهر میترال، رشته رشته شدن دهانه دریچه میترال و پهناور شدن دهلیز چپ را نشان می دهد. پرتو نگاری از قفسه سینه ممکن می باشد بزرگی دهلیز چپ، احتقان ریوی، بقیه دوگانه حاشیه راست قلب و از فی مابین رفتن فضای پشت جناغ به علت هیپرتروفی بطن راست را نشان دهد. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در رابطه اساسی کجا و شیوه استعمال از دریچه خطی 90 درجه دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.