خرید کربنات پتاسیم – بازرگانی آسمان تجارت

به این ترتیب به کارگیری بی آلایش از همین ترکیبات خطری به جهت تندستی انسان نخواهد داشت. در دمای ساده اتاق جامد می باشد. ادغام اخیر کلیدی حرارت دادن به آب ، دی اکسید کربن و کربنات پتاسیم مجزاسازی می شود. کربنات پتاسیم و کربنات سدیم جز اهمیت در ایجاد آب شیرین به جهت تهیه و تنظیم حرفه است. فرایند حل شدن این ماده در آب فرایندی گرمازا است. پتاسیم کربنات پودری سپید رنگ، نم گیر، نامحلول در اتانول، اتر و استون که به راحتی در آب حل می شود و یک محلول کار کشته قلیایی تشکیل می دهد. در گذشته از حرارت دادن پتاسیم هیدروکسید در کوره ها به منظور حذف ناخالصی ها کربنات پتاسیم هم به دست می آمد، ولی امروزه به وسیله الکترولیز پتاسیم کلرید تولید می شود. حجم محصول، درصد خلوص، نرخ ارز و کمپانی تولیدکننده به طور کلی از عوامل فراوان دارای در تعیین قیمت مواد شیمیایی هستند؛ بها کربنات پتاسیم هم زیر تاثیر این مورد ها است. فشار بخار آن دوچندان پایین است و نقطه ذوب آن را نمی قدرت انتخاب کرد .پتاسیم کربنات در دمای بالا جزء‌جزء‌کردن می شود، و می تواند رطوبت هوا را جذب کند به این استدلال همین ماده ظاهری خیس و آبکی دارد. همین ماده رطوبت هوا را جذب می کند و به همین دلیل ظاهری خیس و آبکی دارد. همین مقاله شامل دیتاها موثر و کاربردی درباره ویژگیها، خاصیت و کاربرد کربنات پتاسیم و مورد ها مصرف متعدد آن است. گوارشی: در صورتی که کربنات پتاسیم بلعیده شود، باعث تحریک دستگاه گوارش می گردد که باعث به سوختگی لب، زبان، دهان، مری و معده میشود. برای پوست تحریک کننده می باشد و در تماس به دیده آسیب های جدی به چشم وارد می نماید این ماده غیر قابل اشتعال و غیر سمی است. همانطور که می دانید دیده وغشاهای مخاطی دیده می تواند تحریک پذیرتر از پوست بدن انسان باشد . پتاسیم کربنات در رخ بازخورد اساسی پوست منجر تحریک شده و می تواند سبب ساز جراحت شدید دیده شود. کربنات پتاسیم نرم کننده آب و دشواری گیر آب می باشد بدین ترتیب در ساخت صابون ها و شوینده های مختلف مورد دقت و اثرگذار می مضرات کربنات پتاسیم باشد. کاربرد آن در بخش اعظم حوزه ها به ویژه شیشه، سرامیک، ساخت سیلیکات پتاسیم و بی کربنات پتاسیم، مواد دارویی، صنعت های غذایی، شوینده ها و پاک کننده ها، مواد شیمیایی عکس برداری، کودها و آفت کش های کشاورزی، خالص سازی گاز، افزودنی های لاستیک، کریستال های پلیمری، بازدارنده های خوردگی، سیمان و منسوجات را ممکن می سازد.

حتما بخوانید:
تجربه تدریس شیمی در دوران کرونا