هرگونه عارضه مثل آندوکاردیت (عفونت روزنه قلب) یا این که آریتمی را میتوان حیاتی دارو درمان کرد. رادیوگرافی قفسه سینه: حیاتی رادیوگرافی از قفسه سینه می توان چهره‌ای از قلب، ریهها و رگهای خونی را تماشا کرد تا دید بهتری به پزشک معالج بدهد. همینطور اهمیت همین شیوه می توان میزان برون آبادی قلبی را (که میزان مناسبی از میزان خونی میباشد که قلب به تمام تن میفرستد) اندازه گیری کرد. در شرایطی‌که دریچه میترال شما دوباره تنگ شود ممکن هست نیاز به تکرار همین کار پیدا کنید. تنگی روزنه میترال عبارتست از تنگ شدن روزنه میترال قلب. همین نسخه برداری میتواند به تشخیص تبارک شدن قلب نیز یاری کند. لخته خون قلب شما می تواند تکه تکه شده، به دیگر نقاط بدنتان رفته و مشکلات مهمی ساخت کند. در حقیقت، این دریچه ی تنگ، درست باز نمی شود و موجب انسداد در مسیر جریان خون از دهلیز به درون حفره ی قلب (بطن چپ) می گردد. دریچه میترال که میان دو حفره در سمت چپ قلب شما قرار دارد، مهم دو بخش (لت) از فرآورده بافت می باشد. در این شرایط در سرخرگهایی که خون را از قلب به ریه ها می مارک (سرخرگهای ریوی)، فشار مضاعفی بوجود آمده و منجر می شود که قلب شما، ذیل فشار قرار گیرد. پس می توان ونتیجه گرفت از دریچه هوای گردِ مشبک هم برای سیستمِ رفتِ هوا(دمش) و نیز برای سیستمِ رجوع هوا(مکش) به کارگیری نمود.در صورتیکه روزنه هوا ی گرد مشبک به منظورِ دمش بکار رود می قدرت برای تنظیمِ فشار هوای خروجی از دریچه هوا و همچنین انسدادِ جریان هوا،در پشت آن از دمپر گردِ پروانه ای به کار گیری نمود، ولی در سیستم های رجوع و برگشت هوا به جز در مواردِ مختص نیازی به نصبِ دمپر در پشتِ دریچه هوا ی گردِ مشبک احساس نمی شود.سطحِ بر روی روزنه هوا ی گردِ مشبکِ آلومینیومی حیاتی رنگ کوره ایِ استاتیک در رنگ های گوناگون دریچه کولر اسلوت پوشانده می شود. چگونگی تحمل فشار مضاعف، توسط قلب دچار به تنگی دریچه میترال، به میزان تنگی دریچه و توان پمپاژ قلب فرد بستگی دارد. زمینه. بیماری­ دریچه ­قلبی از جمله بیماری­های حساس دارای می باشد که علی­رغم درمان­های گوناگون شیوع متعددی دارد. به طور مثال، ورزشهای هوازی میتوانند عضله قلب را تقویت کنند، براین اساس به جهت افرادی که از افتادگی روزنه میترال رنج میبرند، پیشنهاد می شود. روزنه هوا ی گرد مشبک را می اقتدار مستقیما در دهانه انشعاباتِ هوا و همچنین داخلِ کادرهای آلومینیومیِ چهارگوش بصورت مرکب تعبیه و در باطن سقف های کاذب(بصورت تایلی) کارگزاشتن نمود.