پمپ های موتوری: در این نوع از پمپ ها نیرو توسط یک الکتروموتور به قسمت جعبه دنده منتقل شده و به وسیله یک شفت متصل به دیافراگم دارای پیستون عمل رفت و رجوع و برگشت و در غایت دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان انجام می شود. جابجایی مثبت: دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان – پیستونی – دنده ای پلانجری: دیافراگمی – لجن کش – کف کش – یک‌سری طبقه مولتی استیچ – پرستالتیک گریزازمرکز: سانتریفیوژ تجهیزات جانبی دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ: 1 – شیرهای اطمینان(ریلی والف) 2 – شیرهای فشار شکن 3 – دمپرهای پالس جریان 4 – صافی ها دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ سولنوئیدی: دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ سلنوئیدی، حجم تزریقی کمتری نسبت به پمپ دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ های موتوری دارااست و اهمیت مگنت می باشد که حساس ورود جریان برق، مگنت کلیدی توشه الکتریکی شده و توسط عرصه مغناطیسی به وجود آمده شفت فلزی را به حرکت در می آورد و اهمیت انقطاع جریان، شفت دارای یک فنر به عقب کشیده می شود همین شفت به دیافراگم یا پیستون متصل بوده و به همین ترتیب مکش و تزریق انجام میشود.. اجزا پمپ: قطعات پمپ – قطعات مکانیکی پمپ در پمپ های پیستونی – دیافراگمی و هیدرولیک قطعاتی جهت به حرکت در آوردن و کارایی پمپ طراحی شده اند که اجزا آن عبارتتد از:الکتروموتور – کوپلینگ – چرخ دنده – پیچ در پیچ – شاتون – لنگ تهیه و تنظیمدسته ولوم کورس پمپ – هد – پیستون و دیافراگم – سوپاپ ها – پایه – پکینگ ها – شیپوری – پوسته بدنه . اهمیت کارایی دیافراگمی بوده و عاری از هرگونه نشتی می باشد. ولی در دنیای واقعی به ندرت پیش می آید بتوانیم از یک ساخت کننده پمپی اخذ نماییم که بازدهی آن به الزامات گزینه لحاظ ما نزدیک باشد.و یا پیدا نمودن راهی که بتواند عملکرد پمپ را درنقطه بیشترین بازدهی و یا نزدیک به ان نقطه مراقبت نماید محال به حیث می رسد.البته مهندسین کاربردی راههایی برای بهینه سازی انتخاب پمپها دارند.یک رویکرد همین هست که پمپ مناسب را مشخص نموده و مشخصه های آن را به قدری ظریف ذکر کنیم که پمپهای دیگر را شامل نشود.در صنعتی که رقابت بر سر بهترین پیشنهادات وجود دارااست این فعالیت مورد قبول واقع نمی شود. گزینش درست تجهیزات جانبی نقش مهمی در کارایی مناسب پمپهای دوزینگ دارد. نقش اهمیت شافت انتقال گشتاور وارده،به زمان شیوه اندازی و عملکردو همچنین به عنوان نشیمنگاه و تکیه گهگاه برای دیگر قطعات دوار است. نقطه ای است که پمپ سیال را به سیستم لوله کشی می شرکت دوزینگ پمپ راند. اکثر سیستم های لوله کشی مستضعف شیرهای ایمنی به جهت مراقبت از لوله ها در زمان ارتقا فشار غیر مجاز می باشد. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب تارنما خرید دوزینگ پمپ اتاترون.