طراحی لبخند دیجیتالی یک برنامهریزی جهت درمان برای دندانپزشکی زیبایی میباشد، که در آن ارزیابی رابطه، زیباشناسی بین دندانها، لثه، لبخند و صورت، از طریق خطوط و نقشههای دیجیتالی که بر روی عکسهای چهره و دندانهای قدامی انجام میشود، به دست میآید. دندانپزشکان زیبایی مشتاقانه منتظر هستند تا به مردم کمک کند سرانجام لبخندی را که همیشه می خواستند بدست آورند، و اعتماد به نفس خود را از این طریق تقویت کنند. لبخند زیبا باعث زیبایی صورت و همچنین افزایش اعتماد به نفس میشود. پیش از هر چیز باید بدانیم که طراحی لبخند دیجیتال یا به عبارت دیگر طراحی لبخند چیست و چگونه میتواند به زیبایی چهره و لبخند ما کمک کند.

به همین منظور افرادی که داری دندانهایی نامنظم هستند یا رنگ دندان های آنها مناسب نمی باشد می توانند از اصلاح طرح لبخند برای رفع این مشکلات استفاده کنند . این مشاوره شامل گفتگوی مفصل با دندانپزشک و به دست آوردن برداشت کلی از نظر شما راجع به دندان هایتان و کارهایی است که باید انجام شود.

این روش، ترکیبی از سایر روشهای دندانپزشکی زیبایی، از جمله روکش (ونیر)، سفید کردن دندان ، اینلی و آنلی دندان (inlays/onlays) و کاشت دندان است. این کار شما را قادر می سازد تا از لبخند خود پس از انجام کار، تصور کاملی داشته باشید. به این لیست گسترده، لبخندهای دیجیتالی را هم میتوان اضافه طراحی لبخند دیجیتالی کرد. سپس بر روی تصاویر ویرایش صورت گرفته و شکل جدیدی از لبخند بیمار با توجه به ویژگیهای صورت و ظاهر فرد طراحی میشود.

در حقیقت زمانی که طراحی دیجیتالی طرح اصلاح لبخند اتفاق می افتد، شما پیش از آغاز پروسه درمان، درخواهید یافت که پس از پایان عمل ظاهر شما چگونه تغییر پیدا خواهد کرد. پس از اتمام این کار، دندانپزشک باید دندانهایتان را بر اساس مشخصاتی که از پیش راجع به آن بحث شده، روی صفحه نمایش خود طراحی کند تا درک درستی از نحوه ظاهر آن بدست آورید. نرم افزارها از پیش بینی هوا تا پیدا کردن برنامه ورزشی مناسب یا راهیابی در مسیرهای جدید به ما کمک میکنند.