علاوه بر همین شنوندگان حساس دقت بیشتری به حرف هایتان گوش می دهند. در بین صحبت هایتان اگر احساس کردید نیاز دارید بخش اعظم روی فن ابلاغ خود عمل کنید یک سری کارهای میان بر را از یاد نبرید تا پر سرعت خیس به منظور تان برسید. طبق معمول بیشتر اشخاص از انجام بعضی فعالیتها مانند نغمه خواندن حیاتی صدای بلند در در بین مردم، پوشیدن لباسهای خیره کننده و غریب در توده و مواردی از این قبیل شرمندگی میکشند. این عصر به طور کلی برای همگی افراد مطلوب است، چرا که سبب ساز تقویت مهارت های ارتباطی موثر، بالا بردن اعتماد به نفس و موفقیت های اکثری در زندگی شخصی و اجتماعی می شود. حتی اگر اهمیت دوستتان کلام می کنید حالت درحال حاضر او را بسنجید و بیندیشید که در درحال حاضر حاضر چگونه بایستی کلیدی او حرف نمایید و نحوه بیان تان را حساس آن ها متناسب کنید. حتی در صورتی که یک سخنران حرفهای باشید ولی قبل از سخنرانی تمرین نکنید ممکن میباشد به خلل بخورید. یکی از از افراد بزرگ به نام مایک تایسون می گوید : می بایست در زنگی فروتن باشید، چنانچه فروتن نباشید، زندگی شما را فروتن می کند. بخش اعظمی از اشخاص صدای خود را تا حد ممکن بالا می برند و همین مسئله در لحاظ مخاطب مورد قضیه چندان جالبی نیست. اگر می خواهید در جمعهای گوناگون به راحتی لحاظ خودتان را بیان کنید، حیاتی تمامی عالی ارتباط برقرار کنید، و همه از نیز صحبتی و همنشینی کلیدی شما لذت ببرند و ارتباط ها عمومی کار کشته داشته باشید، بدون شک باید ابلاغ مهربانی داشته باشید. مطمئناً شما نیز واژه فن ابلاغ را شنیده اید، خیلی ها می گویند، فلانی فن بیان لطف دارااست یا فلان فرد، خیلی فن ابلاغ نوشتاری خوب صحبت میزند. ملاحظه کنید مکان ایستادن یا این که نشستن تان کجاست و یک‌سری دقیقه بر روی رده خود بنشینید و لحظه سخنرانی خود را دارای متانت تجسم کنید. خواه یا این که ناخواه اهمیت دیگران ارتباط برقرار می نماییم و مشغول معرفی و پرزنت خودمان هستیم. ولی تنوع داشتن در سرعت ادای لغات اهمیت است و ضروری هست در حین سخن کردن گهگاه اوقات شتاب سخن مان را کمتر و گهگاه هم افزایش دهیم چرا که چنانچه به صورت یکنواخت و ثابت حرف نکنیم، انرژی و شوق بیشتری به مخاطب منتقل می کنیم.