میزان ضایعات ماهی شوریده به چه میزان است؟

 

تمام ماهی های جنوب از جمله ماهی شوریده بعد از پاک کردن میزان تقریبی ضایعات دارند که این بستگی به نوع ماهی و سایز ماهی متفاوت است.

 

در ادامه میزان ضایعات شوریده در هر مدل پاک کردن رو اورده ایم.

 

 

 

 میزان ضایعات ماهی شوریده اگر فقط پاک شود یعنی شکم ان خالی شود:

 

200 گرم

 

میزان ضایعات ماهی شوریده اگر فیله شود یعنی هیچ تیغ و فلسی نداشته باشد:

 

350الی 400گرم

 

 میزان ضایعات ماهی شوریده اگر قطعه قطعه شود:

 

250الی300 گرم

 

میزان ضایعات ماهی شوریده اگر استیک شود:

 

300گرم

 

اگر نمی خواهید مقدار زیادی از وزن ماهی کم شود مدل پاک شده که فقط ضایعات شکم ماهی خارج می شود بهترین گزینه است.