سریال درباره فردی به اسم دکستر است که در اداره پلیس بخش تحقیقات درگیر به کار است. الیوت در کمپانی تبارک آل سیف به تیتر مهندس امنیت مشغول به عمل است البته او یک زندگی پنهانی نیز دارد. غلام که به ستاره عشق و علاقه دارد تصمیم می گیرد به او کمک کند. به نظر شیورینگ این ایدهٔ مهربانی بود، اما او فکر کرد که چرا بایستی کسی برادرش را از زندان فراری بدهد و به همین ترتیب داستان محکومیت به ناحق رخ گرفت و شیورینگ عمل کردن روی طرح و شخصیتهای سریال را آغاز کرد. تهیهکننده همین سریال تیتر داشت در فصل دوم اساسی زنی ۴۰ ساله روبهرو بودیم و زن ۴۰ ساله آنچنان پیر نمی باشد که بخواهیم او را اصلی گریم سنگین و چین و چروک مضاعف بر روی چهرهاش، به مخاطب نشان دهیم. هوش و نبوغ این ۴ شخصیت مرد و عدم موفقیتشان در رابطه ها اجتماعی در تضاد حساس کاراکتر پنی می باشد که شخصی محبوب و کلیدی ارتباط ها اجتماعی گسترده است موجب ساخت صحنههای کمدی در گروه میشود. آنا: حتما. ولی همین ماجرا یک ضعف پهناور در صنعت سریالسازی کشورمان است. در ارتفاع فصل ششم و نهایی همین سریال، هرقسمت آن به طور متوسط ۱۱ میلیون نفر بیننده داشت. برای شناخت بخش اعظم اساسی هنرمندان این سریال، مطلب بازیگران سریال جیران را در تکراتو مطالعه کنید. هر قسمت از فصل نخستین این سریال، به طور میانگین ۱۵٫۶۹ میلیون نفر بیننده در آمریکا داشت. سقوط هواپیمای اقیانوسیه -پرواز شماره ۸۱۵- در یک جزیره متروکه صورت میدهد. این بازماندگان به وسیله دست اندرکاران متمایز همچون خرسهای قطبی، جانوری چشم نشده که در جنگل گردش میکند، و ساکنان بدخواه جزیره که به دیگران معروفند، تهدید میشوند. رویارویی حساس یک زن فرانسوی به اسم دنیل روسو که ۱۶ سال قبل به علت غرق شدن کشتی وارد جزیره شدهاست و یافتن یک دریچه فلزی مرموز مدفون شده در تحت زمین، از دیگر رویدادهای فصل نخستین میباشد. سریال دارک یا بدون نور درباره یک خانواده تاریخی مهم قدرتهای فرا طبیعی مستقر یک عدد از شهرهای قسمت سوم سریال کره ای روباه خیر دم آلمان هست. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد سریال کره ای چه اتفاقی به جهت خانواده ام افتاده لطفا از برگه ما بخواهید.