رفتن به پایین سایه، پوشیدن لباس نگهدارنده و به کارگیری از کرم ضد آفتاب کلیدی broad spectrum، کلیه به شما در مراقبت نمودن پوست از نور آفتاب به روشی بیخطر، یاری میکنند. هر یک از همین مواد نام برده شده خواص محافظتی دارااست و به مراقبت اکثر از پوست در برابر اشعه UVA، امداد می کنند. مطالعات نشان میدهد که بخش اعظم اشخاص نصف این میزان و یا این که حتی کاهش از آن را به کارگیری میکنند. اشخاص بویژه در فصل تابستان که اکثر از ضدآفتابها به کارگیری کرده و تلاش می نمایند در ساعتها آفتابی کاهش در خارج از منزل حضور داشته باشند، باید مصرف غذاهای سرشار از ویتامین D را ارتقا دهند. اشعه خورشید در حوالی ظهر در شدیدترین حد خویش است، به این ترتیب سعی کنید در آن زمان از قرار گرفتن در معرض نور خورشید پرهیز کنید. تمام کرمهای ضد آفتاب به جهت این‌که ادعای UVB داشته باشند باید پایین آزمایش SPF و آیتم تأیید FDA قرار بگیرند. استفاده از نصف مقدار ضد آفتاب آیتم نیاز تنها جذری از SPF را تأمین میکند؛ بنابراین، درصورتیکه نصف میزان آیتم از ضد آفتاب SPF 30 به کار گیری شود، تنها یک SPF مؤثر 5.5 را آماده میکند! برف تا 80 درصد اشعه خورشید را منعکس میکندبراین اساس در شکل انجام ورزشهای زمستانی میتوانید دوز دو برابر این اشعه به پوستتان برسد. بایستی کرم ضد آفتاب را قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، به طور سخاوتمندانه (به میزان دوچندان و کافی) و یکنواخت بزنید تا مواد فعال اصلی پوست شما لینک و پیوند بخورند. در صورت انعکاس در برف، آب و شنهای رنگ روشن، اثرات مخرب قرار گرفتن در معرض مستقیم خورشید می تواند افزایش یابد. هرچه نزدیکتر به خط استوا و در ارتفاعات بیشتری قرار بگیرید که جو نازکتری وجود دارااست که مقدار کمتری از اشعه خورشید را مسدود میکند، نور خورشید جراحت زنندهتر است. آیا استفاده از ضد آفتاب بیخطر است؟ آیا کرمهای ضد آفتابی به جهت پوستهای اصلی م کرم ضد آفتاب سان سیف وجود دارد؟ آیا به کار گیری از کرم ضد آفتاب سبب ساز واضح تر شدن پوست می شود؟ چرک در فولیکول های مو: کرمهای ضد آفتاب میتوانند باعث ایجاد لکههای خارش دار بر روی پوست شوند که تمایل به تولید بثورات قرمز رنگ ناهموار دارا‌هستند که گهگاه به تاولهای چرکی در اطراف پیازهای مو تبدیل میشوند. بعضی از کرم های ضد آفتاب می توانند باعث به سفت یا خشک شدن پوست و سبب تولید درد در نواحی پر مو شوند. برای اشخاصی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از ح کرم ضد آفتاب لدورا ، شما ممکن است می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.