تفاوت عمدهای که وجود دارااست در پیامدهای نامطبوعی میباشد که محاسبات خیانتکارانه برای کاربران به ارمغان میآورد: فریب دادن کامپیوتر تا بر مقابل شما عمل کند. زمانی که یک لپتاپ را گزینش میکنید، به بعد ها نمایشگر آن هم دقت کنید. لپتاپ (Laptop) کامپیوترهایی با بعدها کوچکتر، وزن کمتر و قطعات کوچکتر هستند که تمامی همین قطعات بهطور فشرده در کنار هم در پنل پشتی آن توده می گردند و لپتاپ را تشکیل میدهند. در کشور ایران هم از بازار لطف برخوردار هست. برنامه PhotoDirector Essential مجانی است و به مهربانی برای ویندوز بهینه شده میباشد و به همین برهان بیشترین سازش را حیاتی این سیستم استدلال محبوب دارد. در بخش سم پاسخ مسائل به صورت مبسوط و حیاتی ذکر جزئیات آموزشگاه کامپیوتر خیابان ظفر آمده است. بخش دوم شامل راهنمایی های مجاز درباره حل مسائل است. نرم افزارها شامل قابل انعطاف افزارهای سیستمی، قابل انعطاف افزارهای کاربردی و قابل انعطاف افزارهای هوشمند هستند. نرم افزارها را میتوان به دو جایگاه ی کلی گونه بندی کرد که کلمه اند از: نرم افزارهای سیستمی و قابل انعطاف افزارهای کاربردی. از زبانهای برنامهنویسی هوش تصنعی و مصنوعی میتوان به Lisp، Prolog، Java، Python اشاره کرد. جدیدترین مینی کامپیوتر ایسوس که PN63-S1 اسم دارد به تنوع قابل قبولی از درگاهها مجهز می باشد و در پنج کانفیگ به دست مشتریان میرسد. بنابراین می بایست بتوانیم دیتاها خود را در زمینه کامپیوتر افزایش دهیم و همچنین از بازار کار فراوان عالی که در همین زمینه وجود دارااست به کار گیری کرده و در آن متخصص شویم تا بتوانیم به کسب درآمد استوار و مطمئن دست پیدا کنیم. علاوه بردرآمد مناسب، فن فراوان جذابی هست چرا که شما نتیجه عمل خویش را خواهید دید و حیاتی امکانات قلیل به راحتی می تونید عمل بزرگی را انجام دهید. در مرحله نخستین شما می بایست تمام قطعات تشکیلدهنده یک سیستم کامپیوتری را بهخوبی بشناسید و از انواع مدلها و برندهای موجود در بازار آگاهی داشته باشید. یک جعبه فلزی می باشد که کل قطعاتی که در بالا به آن اشاره کردم باطن آن جای می‌دهیم تا یک کامپیوتر صورت ظاهری زیاد عالی داشته باشد.